Syndens Diplomater

En ny utredningsgrupp skapas under Kartellens Byrå för Externa Undersökningar och genast får de, hunsade av sin chef, ta hand om flera rutinfall, som snart visar sig ha kopplingar med både varandra och med mycket mörkare hemligheter. Till råga på allt ska den varierade samlingen kriminalare lyckas hålla sams.

Ett par luttrade utredare sammankallas motvilligt under Kartellens fana för att utreda ett, till synes, rutinärende. En diplomat av lägre rang har hittats död och praxis bjuder att utredningen sköts under neutrala förhållanden, det vill säga av en utredningsgrupp med representanter från olika korporationer. Det är upplagt för besvär. Utredarna skall inte bara komma överens, de skall också nysta i det rotverk av smutsiga intriger som snart visas klättra likt ogräs långt upp mot Lunas gråmelerade himmel. De inser att ingen är oskyldig i denna affär, allra minst de själva.

 

Plot (spoiler)

Allting börjar med en ytterst hemlig sammanslutning inom Kartellen som kallar sig självt ”Rådet”. Rådet består av högt uppsatta Kartelldiplomater och –chefer, en från varje korporationsdelegation, som rekryterats till de Mörka apostlarna som kättare av första klass. De har länge bidragit med vital information om korporationerna och Kartellens verksamhet, tack vare ett nätverk av ovetande informatörer, men nu har man börjat förbereda för en plan som i längden syftar till att göra Kartellen till Mörkrets instrument – en ironi som ligger helt i linje med den Mörka symmetrin.

Deras plan är att omsorgsfullt lägga ett spår av brott som lydigt skall följas av ett antal av kartellen utsedda neutrala utredare. Dessa är tänkta att uppdaga en kultistverksamhet som styrs ända från Brödraskapets utsände och chefen för Kartellens mäktiga byrå för interna utredningar. Allt med syftet att störta denne och låta Rådet ta över. Men en oplanerad sak händer – de övriga i rådet får plötsligt tecken på att Cybertronicrepresentanten just är i färd att berätta allt om dem för Cybertronic. De tvingas mörda denne omgående, vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. Avhopparen hann dessutom ta kontakt med flera av rådets informatörer och råda dem att säkra informationen och förbereda sig på avhopp. Rådet tvingas iscensätta sin plan något i förtid, samtidigt som de har mycket brått att tysta alla de som avhopparen hunnit varna.

Kommer utredarna att svälja betet och bli de som spikar igen kistan för Kartellen? Eller kommer de att syna korten och försöka avslöja Rådet, trots motarbetning från alla sidor? Till råga på allt har alla utredarna egna motiv och målsättningar som inte alls överensstämmer, och Luna visar sina mörkaste sidor där den som inte vågar ta risker är dömd att förlora.