Dr. Nick

Nick är en framstående psykolog, specialiserad på att skilja på AI och Biologisk Intelligens, som degraderades till Interpol, London efter ett kraftigt misslyckande. Det är oklart vad han gjorde för att degraderas, men han har redan satts under lokal MetPol-utredning för osedlighet.

 

Karaktärsdrag

  • Försiktig: Osäker
  • Misstänksam: Svartsju
  • Svaghet: Kåt på AI
  • Mkt Allvarlig panikångest
  • Rädsla för våld
 

Relationer

  • Bo Umbo, SimStim-hallick (visst ogillande)
  • So Malley, interpolagent som utreder Nicks osedlighet
  • Ji Liu, barndomsvänner, han är R&D IDC-Fujiyama i London